ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА - ПРОГРАМА

hr
Image
Image
Image

Партньорска среща - програма

Конференция „Система за подпомагане на МСП: Иновативни практики за развитие на предприемачески Minieco системи в териториалните общности в цифровата ера"
 

    ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

hr
Image
Image
Image

Покана за участие

Националната асоциация на общинските служители в България (НАОСБ) организира едноседмично обучение/ дискусионен форум по предприемачество и зелена икономика, съвместно със Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Форумът е част от проект Mини-екосистеми Регионални Мрежи (2021-1-BG01-KA220-ADU-000033670) KA220 – Партньорство за сътрудничество в образованието на възрастни, финансира се от програма Еразъм+.
Програмата на дискусионната среща/ консултации и обучение включва : Бизнес планиране и бизнес план, маркетинг, финанси и финансиране/финансови възможности, Европейски зелен пакт и приложението му в земеделие, селски туризъм и енергетика. Материалите на обучението са качени на онлайн платформата за самоподготовка https://e-platformmecos.com/bg/home-bg/ 
Целта на събитието е да участват хора с предприемачески идеи, предприемачи и студенти, които да получат експертна помощ и насоки за развитие на своите идеи. Срещата ще се проведе онлайн с  модератори доц. Тодор Ялъмов и доц. Атанас Георгиев. 
 
За регистрация на участниците, попълнете следната регистрационна форма
Повече информация за проекта може да прочетете на https://namcb-org.bg/mecos/

    АНКЕТА

hr
Image
Image
Image

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА

за изследване на възможностите за стимулиране на предприемачеството и на потребностите от знания.
През месец февруари 2022 се проведе анкета в рамките на проекта на уебстраницата https://namcb-org.bg/mecos/. Участваха повече от 50 предприемачи и служители в централната и местни администрации. Целта на проучването беше да се идентифицират рамките и темите на предстаящото обучение за предприемачи. Основният извод е : две трети от участниците определят своите компетенции в областта на предприемачеството като недостатъчни и частични. Ето защо нашето внимание беше насочено към надграждане на съществуващи компетенции и знания. На първо място отговорите ни насочиха към бизнес идеята и нейното развитие и възможност за реализация. В дискусия с нашите експерти по икономика и финанси, както и по управление на проекти решихме в предстоящото обучение на насочим вниманието на участниците по темите : Бизнес планиране и Бизнес план, включително Маркетинг, Финанси и възможности за финансиране на проекти.

Бъдещето на Европа и в частност на България е в развитието на нови технологии и специално като част от Европейския зелен пакт. В тази посока са възможностите за създаване на нов бизнес и за неговото развитие. Това е причината тази тема също да се включи в програмата на нашето обучение по предприемачество. Предварителният подбор на експерти-лектори на НАОСБ насочи вниманието към екипа на проф. Борислав Борисов, дългогодишен преподавател в Стопанска академия в Свищов. На него и екипа му се възлага разработването на учебните материали и разработването на практически казуси по избраните теми.

2.3.2022

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия номер на договора 2021-1-BG01-KA220-ADU-000033670. Подкрепата на Европейската Комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява мнения само на авторите и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в тях.

    MECOS

hr

Детайли на проекта

Номер на проекта: 

2021-1-BG01-KA220-ADU-000033670

Времетраене на проекта:

01-11-2021 / 01-11-2023

 

Контакти

Национална асоциация на общинските служители в България

Лице за контакт:

Валентин Лазаров

E-mail: 

v.lazarovv@abv.bg

Детайли

Финансова програма: 

hr

Цели

Целите на проекта са следните:
 • Подкрепа за устойчиво развитие и растеж чрез създаване на мини предприемачески екосистеми в териториалните общности
 • Насърчаване на самостоятелна заетост и предприемачески умения, както и развитие на цифровата грамотност на населението на местните общности, разглеждани като основни инструменти за териториален и устойчив растеж
 • Насърчаването на самостоятелната заетост и предприемачеството сред две целеви групи: Младежи на възраст 18-35 години, и Сребърна възраст, хора на възраст над 50 години.
 • Овластяване на местните общности
 • Насърчаване на екологична визия за местно развитие
 • Насърчаване на цифровата грамотност сред възрастните от местните общности
 

Дейности

 • Обширно проучване (проучване, анализ на нуждите и т.н.) относно специфичните нужди на местните общности;
 • Осигуряване на интелигентна учебна среда;
 • Висококачествени възможности за дигитално обучение за включените целеви групи;
 • Подкрепа за създаване и развитие на мини екосистеми сред местните общности;
 

Резултати

 • Обучителен курс за бизнес образование за предприемачи
 • Масов онлайн отворен курс по предприемачество за всички (MOOC)
 • Специализирана платформа за международен център за обучение и консултации